1389/09/01 @ 02:11 ق.ظ

عشق آدم رو کور می کنه

گفتن مرد و شیکم گندش و دست بزنش و سینه پر موش ولی نه دیگه اینجوری