X
تبلیغات
زولا
1389/09/03 @ 02:09 ق.ظ

تلفیقی از هنر عکاسی با نقاشی

عکاس و نقاش بلژیکی است، او در این مجموعه برای خلق واقعیت‌های جدید،  

 

طراحی‌های با مداد خود را با عکس درآمیخته است (Ben Heine)، "مداد و  

 

دوربین"، مجموعه فوق العاده ای از عکس های بن هینه