1389/09/04 @ 01:47 ق.ظ

تقدیم به تمام آنانی که دوستشان دارم

 به حرمت جدم سکوت می کنم  

 

و به تمام دوستان این عید رو تبریک میگم 

 

خب نزنید اینم تنها گلی که برای تک تک شما هاست تقدیم می کنم به همتون  

 

فردا ازم عیدی نخواین ها