1389/09/27 @ 11:30 ب.ظ

بخیر گذشت

امروز وقتی با دکتر داشتیم میرفتیم مطب 

 

دکتر طبق معمول داشت حرص می خورد از دست صاحب مریض 

 

خب حق هم داره کلی زحمت میکشه و کوچک ترین بی توجهی 

 

خسارتی به بار میاره که جبرانش خیلی سخته 

 

در کل رفتیم مطب و سگی که چشمش اسیب دیده بود رو آوردن 

 

تقریبا میشه گفت که چشم داشت لایه کدر رو پس میزد یعنی احتمال این که  

 

دوباره بتونه ببینه خیلی زیاده 

 

خیلی خوشحال شدم