1389/10/09 @ 10:21 ب.ظ

تشکر

سلام به اندازه تمام خوبی های دنیا 

 

از تمام دوستانی که تو این مدت نبودم و بهم سر زدن 

 

کمال تشکر رو دارم 

 

دلم برای همگی شما ها تنگ شده بود و میشه 

 

خب از قبل هم گفته بودم که دیگه کمتر می تونم سر بزنم به وبلاگم و به شما  

 

نازنین ها 

 

شما به بزرگواری خودتون ببخشید 


 

این مدت که نبود اتفاقات زیادی افتاده 

 

مثل وسط کوچه پس کوچه های نیاوران ماشین خراب بشه 

 

ببر ماده باغ وحش نر رو تیکه پاره کرده 

  

بچه گربه ای که از طبقه ۳ افتاده بود و یک طرف بدنش مشکل پیدا کرده

 

سگی که کفشک دستش از بین رفت بود و دستش اندازه یه پرتقال شده  

 

و... 

 

ولی از همه مهم تر این بود که من بد بخت از پا افتادم 

 

برای اینکه این هفته همش تو ترافیک و دود این شهر در رفتا آمد بود 

 


 

خب دیگه نمی دونم کی بر می گردم ولی قول میدم که هر وقت اومدم بهمتون سر بزنم