X
تبلیغات
زولا
1390/01/19 @ 11:36 ب.ظ

نجوای عاشقانه

تو سکوت شب تنها با تو سخن گفتم 

 

هیچ کس نمیدانست و نمیداند چه گفتم 

 

با تو از خشم های خاموش گفتم 

 

از لحظه های سرد تنهایی گفتم 

 

از هجوم نفرت های ذهنیم گفتم 

 

و عشق های پوچ تو خالی را برای تو گفتم 

 

فقط خاموش بودی  

 

لحظه ای خواب بر چشمانم فرود آوردی که دیدم  

 

گفتی بمان تا باز گردی 

 


پ.ن : گاهی فکر می کنم ..... گاهی فکر هایم رو می نویسم .... و گاهی.... 

 

فقط خواستم بنویسم پر از طغیانم 

 

بی ربط نوشت: یکسال گذشت و ... هنوز هم هست