1390/02/10 @ 12:37 ق.ظ

یه سوال

اگر یه زمانی قرار بود دنیا به عقب بر گرده  

 

دوست داشتین به کدام زمان برود 

 

خودم اول بگم دوست داشتم بر گرده به سال ۵۸

 

چراش رو شاید بعد ها گفتم 


 

بی ربط نوشت :نمی دونم چه کار خوبی کردم که پاداش خوبی گرفتم