1390/05/20 @ 01:49 ق.ظ

توجه به آسانسور واجب است

 

روز دهم هم از راه رسید!


 دعای روز دهم: 

  

خدایا قرار بده مرا در این روز از متوکلان بدرگاهت  

 

و مقرر کن در آن از کامروایان حضرتت و مقرر فرما  

 

در آن از مقربان درگاهت به احسانت اى نهایت همت جویندگان.


 چند درد و دل که ونوس در شب های دیگه بهش میپردازه 

 

درد و دل اول : چرا کند عاقل که باز آرد پشیمانی؟ 

 

خب بعله بخاطر اینکه خودشون رو عقل کل میدونند دیگه 

 

نمی دونم چرا کسی حرفهای منو جدی نمیگیره 

 

بعد چندی میایند و میگویند آره تو راست گفتی کاش به حرفت گوش داده بودیم

 

نتیجه گیری ونوسی نه برای کسی دل بسوزنم و نه یاسین تو گوش ....  

 

خب این از درد و دل اول باقیش برای فردا شب


 

دعا نوشت ونوس:خداوندگارا: 

 

دل و قلبم را مهر کرده به روحم که جز ءاز تو ست میکنم  

 

ذهنم را خالی از هرگونه باید ها و نبایدهایی دنیوی 

 

و خود را آراسته می کنم و به درگاهت میآیم که خواستار  

 

به حاجت رسانیدن آرزو ها و بر طرف کردن گرفتاری دوستان و آشنایان باشم 

 

و تو را به بزرگیت قسم میدهم دستانم را خالی نفرست ،در این شبهای عزیز کرده ات 

 

دل ها و قلب هایشان را از نور رحمت روشن فرما حاجت روایشان ساز !  

 

سلامتی و شادیشان آرزویم است

 

التماس دعا 


 سوژه وطنی دیگه

برو حاشو ببر