1390/05/27 @ 02:08 ق.ظ

مد روز

 

هفده روز ز این ماه مبارک دارد می گذرد!


 

 دعای روز هفدهم: 

 

 خدایا راهنمائیم کن در آن به کارهاى شایسته  

 

واعمال نیک وبرآور برایم حاجتها وآرزوهایم  

 

اى که نیازى به سویت تفسیر وسؤال ندارد  

 

اى داناى به آنچه در سینه هاى جهانیان است  

 

درود فرست بر محمد وآل او پاکیزگان.


دردو دل ونوسی 

 

از امشب تصمیم گرفتم به خودم بگم آبکش 

 

دور از جون همگی خدا نکنه مریض بشید 

 

و اگر زبانم لال همچین اتفاقی افتاد  

 

گیر یک مشت آدم تازه به دوران رسیده نیفتید 

 

اینجوری مثل من برای یک سرم سوراخ سواختون نکنند  

 

دوستان عزیز بقدری دستانم درد میکنه که این آپ را نمیدونم چطور 

 

ولی فقط به عشق شما دوستان خوب آپ کردم  

 

امیدوارم که درست از پسش بر آمده باشم


 دعا نوشت ونوس: خداوندگارا: 

 

تا آنجا که می توانم برای تو و در راه تو جانم را فدا خواهم کرد 

 

تو یاریم کن که غیر از تو هیچ چیز را نبینم و راهی جز راه تو نروم 

 

عقلم و ذهنم رااز تمامی ناخلاصیه های زمینی پاک ساز 

 

و سرشار از فهم درک خود کن تا بدانم قضاوتت را  

 

تو را به تمام خوبیهایت قسم میدهم تمامی جنگ ها و خون ریزهای  

 

جهان را پایان دهی و بجای آن خوبی ها عشق ورزیدن ها جایگذین کنی 

 

تو خود بهتر میدانی که تمامی بندگانت را دوست میدارم پس 

 

همیشان را از دست فرشته پلیدهایت در امان نگاه دار 

 

التماس دعا 

 


دختران امروزی یاد بگیرند مد یعنی این 

میگی نه؟؟؟!!! خب نگاه کن