X
تبلیغات
زولا
1390/06/06 @ 12:09 ق.ظ

لیسان(نیسان) به این میگن!!!

 

 

 

 وارد بیست و هفتمین روز ماه مبارک رمضان شدیم


 

 دعای روز بیست هفتم

  

خداوندا در این روز فضیلت لیلة القدر را نصیب من گردان  

 

وتمام امور وکارهای مشکل را آسان کن  

 

وعذرهایم را بپذیر ورز وگناهم را محو ونابود ساز  

 

ای روف ومهربان در حق صالحان


درد و دل های ونوسی: 

 

همچنان بی حال و مریضم  

 

تا همینجا رو هم به زور میام از دوستانی که بهشون سر نزدم 

 

عذر می خوام در اولین فرصت که حالم بهتر شد خدمتشان میرسم 

 

ماشینم رو درست کردم


دعا نوشت ونوس: خداوندگارا: 

 

تو را به داده ها و نداده هایت شکر 

 

تو را به بزرگیت قسم میدهم مرا همراه مسلمانانت کن 

 

دلهای شکست و رنج های مردم را مرهم باش 

 

قلبهایمان را نورت روشن ساز و روحمان را آزاد ساز 

 

از تو می خواهم اجابت کن دعای دوستان و نزدیکان را 

 

التماس دعا 


خیلی باحال بار زده 

نگاش کنید