1390/06/07 @ 01:56 ق.ظ

آقایون چرا رعایت نمی کنند

 

بیست و هشتمین روز ماه مبارک بر تمام روزه دارن مبارک باشه


 

 

دعای روز بیست هشتم: 

 

خدایا زیاد کن بهره مرا در آن از اقدام به مستحبات  

 

و گرامى دار در آن به حاضر کردن و یا داشتن مسائل  

 

و نزدیک گردان در آن وسیله ‌ ام به سویت از میـان وسیله‌ها  

 

اى آنکه سرگرمش نکند اصرار و سماجت اصرارکنندگان.


درد ودل ونوسی: 

 

می خوام از این به بعد به خودم بگم کپی پیست 

 

حرفی ندارم


دعا نوشت ونوس: پروردگارا: 

 

به بزرگیت قسم جز آرامش روح و جان دوستان  

 

از تو چیزی نمی خواهم  

 

ببخشایی مرا که برا گناهانم کمرم را خم کرده است 

 

و توبه ام را بپذیر وهمواره یاریم کن 

 

التماس دعا 


یه بار دیگه از این اطلاعیه ها ببینم  

رسما خودم یه کاری می کنم