1389/09/29 @ 10:03 ب.ظ

وقتی آدم بد شانس باشه

خب دیگه توضیح نمی خواد گویاست